Välkommen

Hej och välkommen till oss på Skapa Min Värld!

Vi jobbar för att alla barn ska ha en meningsfull fritid och ha tillgång till kultur.

De barn och unga vi träffat under årens gång har aktivt varit med och utvecklat verksamhetens innehåll, fått oss att tänka till och framförallt har vi haft en fantastisk möjlighet att bygga upp en kreativ verksamhet som vi ser behövs.

På den här hemsidan hittar du både lek och allvar. Vi visar ett axplock av vad vi har gör oss i våra olika städer men du hittar också fakta om hur vi jobbar och varför.
Har du frågor får du väldigt gärna kontakta projektet eller en specifik stad.

socka-snowman